Odborníci o hlívě ústřičné

zavřít

Ačkoli hlíva patří k nejznámějším pěstovaným houbám, přesto není veřejnost dostatečně informována o jejích zdraví prospěšných vlastnostech. AnalýzyHlíva královská prokázaly vysoký obsah zdraví prospěšných látek v plodnicích. V tom je hlíva srovnatelná s shii-take, jejíž zdraví prospěšné vlastnosti jsou známy po několik staletí. Byli to slovenští vědci, kteří jako první poukázali na některé zdraví prospěšné látky v hlívě (Ginterová, Bobek, Ginter,Kuniak).

Tak jako řada dalších léčivých hub obsahuje i hlíva specifický β-D-glukan, nazývaný pleuran. Glukany zvyšujíaktivitu imunitního

systému u pokusných zvířat i u člověka. Jejich antineoplazmatická aktivita nespočívá v cytotoxicitě, ale v aktivaci buněčného imunitního systému. Glukany zvyšují aktivitu NK buněk a projevují protivirové a protizánětlivé vlastnosti. Glukany také přispívají ke snižování cholesterolu. Aktivací dalších komponent imunitního systému dosahují glukany toho, že makrofágy průběžně odstraňují z cév usazeniny (plaque) ,které považují za cizorodé látky.

Další zajímavou skupinou aktivních látek jsou terpeny s antibiotickou a protirakovinnou aktivitou, které houba syntetizuje. Jedním z nich je pleurotin, který byl také uměle syntetizován.

Chilští a japonští vědci studovali obsah lovastatinu v plodnicích hlívy. Lovastatin patří do skupiny statinů, které aktivně působí při odbourávání cholesterolu. Nazývá se také monakolin-K. Právě lovastatin v plodnicích hlívy pravděpodobně odpovídá za snižování cholesterolu. Slovenští vědci dodávali pokusným zvířatům sušené plodnice hlívy a sledovali změny v obsahu „špatného“ LDL cholesterolu. Zjistili, že při této dietě obsah cholesterolu poklesl.Hlíva rady odborníků

Cholesterol se snižuje i působením dietetické vlákniny, kterou u hlívy tvoří především chitin a z něj alkalickou hydrolýzou vznikající chitosan. Obě tyto složky mohou být také zodpovědné za zachycování cholesterolu i jeho produktů (kyselina žlučová).
Z plodnic hlívy byly izolovány glykopeptidy zvané lektiny, použitelné ve směsi s ionty vápníku jako koagulační faktor, mající antibiotické a antifungální vlastnosti.

I. Jablonský, V. Šašek - Jedlé a léčivé houby, pěstování a využití, str. 183-4
 

Made by: Smarcoms web services s.r.o.